Miljø

Det er vigtigt for HERO Supply at vores produkter er mere end grønne gloser, vi vil gerne vise vejen for de fremtidige generationer og vise omsorg for naturen samt vores planet. Miljøet er en stor del af vores selvforståelse og den måde vi både arbejder og tænker på. Miljø er ikke kun miljøvenlige produkter, men også at vi selv stiller store krav til vores omgivelser og samarbejdspartnere, for at reducere den negative påvirkning af miljøet.

Vi vil gerne tilføre værdi for os selv, vore børn og for fremtiden ved at sikre at vores produkter har så lavt et miljøtryk som overhovedet muligt. For os betyder det at vi søger at påvirke alle i vores nærmiljø til en bæredygtig måde at arbejde og tænke på. Miljøet ligger os meget på sinde, og med vores produkter kan vi anvise en vej i mange forskellige brancher, hvor belastningen af mennesker og miljø kan nedsættes betragteligt.